Maj 14, 2020

HALAL BAZAR aplikacija: Vodić za kupce halal proizvoda i usluga

Današnji halal konzumenti imaju na raspolaganju veliki broj halal proizvoda. Halal tržište i halal proizvodi se distribuiraju i dostupni su svugdje u svijetu. Brzo povećanje broja […]