Procedura

Agencija za certificiranje halal kvalitete proces certificiranja vrši na osnovu procedure halal certificiranja koja je jednaka za sve organizacije koje se odluče da njihovi proizvodi zadovolje zahtjeve halal kvalitete a time budu dozvoljeni muslimanima za konzumiranje. Procedura halal certificiranja je sastavni dio Halal standarda BAS 1049:2010.
Procedura halal certificiranja se sastoji iz sljedećih koraka:
1. Organizacija podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Agenciji dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonom i da može zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete
2. Agencija i Organizacija potpisuju ugovor o halal certificiranju, te Agencija educira predstavnike Organizacije
3. Organizacija priprema dokumentaciju u kojoj su opisane sve procedure proizvodnje i provjerene sve sirovine i materijali koje koriste u svojoj proizvodnji
4. Agencija provjerava da li je Organizacija ispunila zahtjeve halal kvalitete te dodjeljuje halal certifikat
Nakon dodjeljivanja halal ceiirfikata, Agencija prati i kontroliše proizvode i pogone u firmama putem najavljenih i nenajavljenih audita i labaratorijskih analiza.