U Prijepolju održana promocija Agencije za halal certificiranje

Instrukcija Islamske zajednice za postupanje u slučajevima širenja koronavirusa
Mart 11, 2020
HALAL BAZAR aplikacija: Vodić za kupce halal proizvoda i usluga
Maj 14, 2020

U Prijepolju održana promocija Agencije za halal certificiranje

09 03 2020 03 prijepolje promocija

U petak 6.3.2020. godine u Domu Kulture u Prijepolju održana je promocija Agencije za halal certificiranje iz Bosne i Hercegovine.

Agenciju za halal certificiranje su predstavljali mr. Damir Alihodžić, direktor agencije, prof. dr. Mithat Jašić, član Upravnog odbora i Valdet Peštalić, šef Odjela za edukaciju.

U dvosatnom druženju gosti su pored predstavljanja rada i funkcionisanja Agencije čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni I Hercegovini, najvećim djelom odgovarali na pitanja publike koja se interesovala za hranu, njenu ulogu i uticaj na čovjeka načinima ishrane kao i aditivima i različitim dodacima koji se dodaju hrani a koji zapravo nisu halal.

Treba istaći da je ovo prvi put da se na našim prostorima na ovakav način predstavlja rad Agencije za halal certificiranje i da se ljudi edukuju o važnosti halal ishrane.