Zaštitni znak

Uloga Znaka je da:
1. služi za obilježavanje proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda,
2. identificira ustanove čije je poslovanje u vezi sa proizvodnjom, skladištenjem, distribucijom i prodajom halal proizvoda i
3. učini prepoznatljivim proizvode koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda.
Znakom se mogu koristiti:
• Agencija za certificiranje halal kvalitete u Srbiji,
• proizvođači koji su uspješno implemetirali zah
tjeve Halal standarda BAS 1049:2007,
• prodavači i distributeri halal proizvoda i
• drugi korisnici po odobrenju Agencije.
Označavanje halal proizvoda
Označavanje halal proizvoda jedan je od zadataka koji Agencija uz dogovor sa proizvođačima nastoji ispuniti. Označavanje se vrši u svrhu lakše prepoznatiljivosti halal proizvoda kod potrošača. Halal proizvod mora biti etiketiran u skladu sa važećom legislativom i označen znakom halal kvalitete. Agencija izradila jedinstven i odgovarajući zaštitni znak halal kvalitete koji se aplicira na proizvodima u različitim oblicima i njihovim veličinama.
logo_primjerilogo_ambalaze